Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Arteconomy is one of the few companies in Belgium that simultaneously illustrates originality and process develoment from within.

Prof Dr.H. Van den Broeck, The Balancing Act of Innovation. Vlerick en Lannoo Campus hoofdstuk 1.

 

Verschillende werelden samenbrengen om tot concrete resultaten te komen gaat niet vanzelf. Arteconomy heeft hiervoor de specifieke competenties en ervaring sinds 2002.

 

© MIVB/STIB

In dit project van de MIVB/STIB en de kunstenaar Steve Schepens trad Arteconomy op als bemiddelaar tussen de kunstenaar en het bedrijf en als procescoach van het project. Arteconomy begeleidde het gehele project.

 

Wil je als kunstenaar, bedrijf of intermediaire organisatie hulp in je project/ambitie/plannen tussen de kunst en de bedrijfswereld? Wij kunnen je helpen in elk stadium, van deel- tot en met totaaloplossingen. 

 

In onze projecten werken wij samen met volgende kunstenaars:

Michaël Aerts, Sarah Bostoen, Marie Julia Bollansée, Anouk De Clercq, Peter De Cupere, Sophie De Somere, Kim De Ruysscher, Frederik De Wilde, Honoré d'O, Nico Dockx, Pieter Jan Ginckels, Eric Joris/Crew, Els Opsomer, Koen Peeters, Sarah&Charles, Kelly Schacht, Steve Schepens, Kris Verdonck, Pieter Vermeersch, Angelo Vermeulen, Kris Vleeschouwer

 

Onze expertise

Er zijn twee invalshoeken:

1. Advies bij het in de markt zetten van een kunst/cultuur-product

Wij willen onze expertise delen met jou als klant en helpen nadenken om het wat, het hoe en het waarom van wat jij wenst te doen, scherp te krijgen. Door het ontbreken van subsidies voor onze werking ontwikkelden wij in Arteconomy een onderzoekende ingesteldheid hoe we onze eigen producten op een gezonde financiële en economische basis in de markt kunnen zetten. Wij zetten deze expertise en onderbouwde kennis in om je met jouw product te helpen.

2. Intermediaire rol in projecten tussen kunst en bedrijf/organisatie

Als permanent neutrale bemiddelaar, adviseur en procescoach kunnen we zowel een project in zijn geheel begeleiden als bepaalde deelaspecten ervan:

  • aanscherpen van de doelstellingen van het project
  • selecteren van kunstenaars, creatieve industrieën en andere partners. De goeie partnermatch is een key-factor
  • verankeren van het project in de organisatie, d.w.z. ondersteuning bieden tijdens het project, interne kruisbestuiving en communicatie bevorderen en bewaken, deskundigen bij specifieke uitdagingen betrekken.
  • opvolgen van het proces via groepsbijeenkomsten of individueel, opkomende conflicten begeleiden, communiceren op lokaal en internationaal vlak.
  • evalueren en implementeren van de projectresultaten.

 

Onze belangrijkste taak: opbouwen van vertrouwen

Vertrouwen tussen beide werelden komt niet automatisch en is niet meetbaar maar is een essentiële factor in het proces. Leren van elkaar gebeurt door te putten uit de andere manier van kijken en doen en niet door de culturele clash te vermijden en op te gaan in de ander. Beiden moeten hun eigen waarden en identiteit kunnen trouw blijven. Arteconomy begrijpt de verschillende werelden en helpt een gemeenschappelijke taal te ontwikkelen. Het afsluiten van een contract tussen de partijen met specificatie van de intellectuele eigendom is essentieel. Arteconomy fungeert als een garantie voor het slagen van het project.

 

 

Vlaanderen in Actie (ViA) is het toekomstproject voor Vlaanderen dat tegen 2020 wil uitmunten als een economisch innovatieve, duurzame en sociaal warme samenleving.

Bij de lancering van dit project werden 5 innovatieve ondernemers in Vlaanderen voorgesteld in de video Beeldenstormers waaronder Pacale Van Damme CEO Dell, Bart  Van Copennolle CEO Metris, ... Julie Vandenbroucke voorzitter Arteconomy.