Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Placeholder
Placeholder

© Magnum fotograaf Carl Dekeyser

Onze missie

Arteconomy verbindt kunst, creatieve industrieën, wetenschap, technologie, economie, onderwijs om hen buiten hun denkkaders te laten treden. Met als doel nieuwe ideeën, nieuwe producten, nieuwe diensten en een andere kijk op de bedrijfscultuur te creëren.

 

Hoe realiseren wij onze missie:

 • nastreven van een evenwichtig partnership tussen alle actoren
 • ruimte bieden tot ontmoeting en ontwikkeling van de mens met zijn competenties, vaardigheden, kennis en houding
 • stimuleren van een kwaliteitsengagement
 • focussen op het proces en op het eindresultaat in een lange termijnvisie
 • beogen van een wisselwerking tussen ervaring en reflectie

 

Ons DNA is samenwerken vanuit verbinding

Samenwerken vanuit verbinding tussen de kunstwereld en de economische wereld heeft als doel zowel de mens, de interpersoonlijke relatie én de te realiseren inhoud laten ontwikkelen. Beide partners zijn evenwaardig en delen de verantwoordelijkheid. Het eindresultaat is holistisch en heeft een kwalitatieve impact op zowel de mens, de interpersoonlijke relatie en het gestelde doel.

 

Historiek Arteconomy

Arteconomy vzw is ontstaan uit de ervaringen van een jarenlang organisch gegroeid samenwerkingsproces tussen het metaalbedrijf Constructies Espeel NV te  Roeselare en beeldende kunstenaars. Deze samenwerking van 1989 tot 2008 is beschreven en uitgebreid gedocumenteerd in het boek Walk with me, geschreven door Charlotte Bonduel en Luc Derycke en uitgegeven bij Lannoo (Nederlandse en Engelse versie beschikbaar).

 

 Fotoreportage van Magnumfotograaf Carl Dekeyser over de samenwerking tussen Constructies Espeel en de kunstenaars Jan Hoet doet de afsluit van het kunstevent Touch Me bij Espeel ConstructiesKunstenaar Michelangelo Pistoletto op bezoek bij Espeel ConstructiesKunstenaar Jan Fabre test de tafels bij Espeel Constructies voor zijn productie Je suis sang.

© Magnum fotograaf Carl Dekeyser

 

Een beknopte geschiedenis – evolutie in een internationale context
 • De wieg van Arteconomy is het bedrijf Constructies Espeel

In 1989 start een spontane samenwerkng met kunstenaars voor de realisatie van hun kunstwerken in metaal. Michel Espeel, de echtgenoot van Julie Vandenbroucke, was er gedelegeerd bestuurder. Tijdens een bezoek van minister Luc Martens in 1996 groeit het idee om in CC De Spil in Roeselare een tentoonstelling te organiseren met nieuw werk dat kunstenaars bij Espeel maken. In 1998 gaat die door onder de naam Noodingang. Via de kunstenaar Honoré d'O is het echtpaar Espeel in 1999 te gast in Cittadellarte (Italië) waar het deelneemt aan het project Woolways van Fabrice Hyber. Nog in 1999 gaat in het bedrijf een artistieke happening door. Onder de noemer Heavy Metal worden videokunst en fotografie getoond in de productiehal. De beelden hanteren het thema macht, tijd, ritme, presteren en doelgericht handelen; begrippen die nauw verbonden zijn met het economisch gebeuren.

 

Rouwstoet voor de begrafenis van 100 l water tijdens het kunst event Heavy Metal/performance van Johan De WitKunstenaar Joëlle Tuurlynckx geeft uitleg aan de medewerkers van Espeel Constructies over haar project Espeel Constructies produceerde voor financierde het werk van Isa GenskensKunstenaar Claire Roudenko-Bertin werkte langdurig samen met Constructies Espeel

© Filip

 • 2001 is het jaar waarin het idee van Arteconomy langzaam rijpt

Begin februari organiseert Julie Vandenbroucke in het bedrijf opnieuw een happening: Touch Me. Na deze manifestatie voelt Julie dat ze een andere richting wil volgen. Ze begrijpt dat de aaneenschakeling van samenwerkingen, evenementen en invloeden van buitenaf werkt als een veranderingsproces in het bedrijf. Ze wil met deze ervaring naar buiten komen en zien of de merkbare meerwaarde in de combinatie van kunst en economie een maatschappelijk draagvlak kan vinden. Het idee is nog pril en vindt een eerste formulering in het woord Arteconomy. Het ontstaat naar aanleiding van de creatie van een website en een boekje waarmee Julie in de zomer van 2001 naar de eerste productiebeurs in Cittadellarte in Italië trekt. Gesprekken met o.a. Giuliana Setari, de voorzitter van Cittadellarte, moedigen Julie aan en ze neemt in 2002 haar concept in handen onder de structuur van Arteconomy vzw.

 

Kunstwerk Honoré d'O geproduceerd bij Espeel ConstructiesProductie kunstwerk Kris VerdonckProductie kunstwerk voor Hans Op de Beeckvervoer van kunstwerk De Rugzak van Paul Gees voor plaatsing in Turnhout

© Honoré d'O

 • De pioniersperiode  2004 -2009

In 2004 heeft het seminarie Kunst en economie: wij zien geen verschil plaats, dat resulteert in het publiceren van het genomineerde boek Kunstenaars en ondernemers: een nieuwe relatie. Daarna willen de ondernemers die aan het seminarie deelnamen experimenteren en ervaring op doen. De eerste projecten vertrekkend vanuit de nood van het bedrijf worden opgezet. De kunstenaar probeert een antwoord te formuleren op die nood en de projecten krijgen veel belangstelling van de media, de kunst- en de ondernemerswereld. De pioniersperiode wordt in 2009 afgesloten met een presentatie van deze projecten.

 • 2009 - tot op heden

Arteconomy vestigt zich als intermediair. In andere Europese landen worden dergelijke intermediaire organisaties onder de noemer innovatie gesubsidieerd en kunnen ze zich als voortrekker van het idee profileren. Door het uitblijven van subsidies in Vlaanderen wordt de zoektocht om een leefbare en rendabele organisatie in de markt te zetten, verder gezet. De realisatie van concrete projecten in bedrijven/organisaties, lezingen, debatten, studies, internationale meetings en het voortdurend streven naar innovatieve producten vormen de core business van Arteconomy.  

 • Ontwikkeling en evolutie van de internationale context

De data die we aanstippen in deze beknopte geschiedenis van Arteconomy stroken met de internationale opkomst van concepten als creatieve industrieën en daarop geïnspireerde organisaties. In 1966 werd de Artist Placement Group (APG) gesticht door Barbara Steveni en John Latham in Londen met als doel kunstenaars in bedrijven te integreren. Deze groep was een voorloper op de latere ontwikkelingen. In 1994 duikt de term Creative Industry voor het eerst op in het Australische verslag Creative Native: A Policy for Leaders or Followers. Het wordt opgepikt door de Creative Industries Task Force die in 1997 in het Verenigd Koninkrijk start in het Departement Cultuur, Media en Sport. Sindsdien is de term internationaal gangbaar o.a. door de sterke internationale profilering van Britse overheidsinitiatieven door de toenmalige premier Tony Blair.

In het jaar 1998 wordt Cittadellarte gesticht door kunstenaar Michelangelo Pistoletto. Het boek Artful Creation Learning-Tales of Arts-In-Business van Lotte Darsø verschijnt in 2004. Het is het eerste boek dat op een internationaal vlak drieënvijftig interviews samenbrengt over projecten tussen kunstenaars en bedrijven. Het gaat over projecten bij o.a. Unilever UK, Volvo, Rank Xerox. Nog in 2004 geeft Richard Florida in Vlaanderen een lezing over zijn boek The Rise of the Creative Class (2002) op uitnodiging van Minister van Economie Patricia Ceysens. Kort daarop wordt Flanders District of Creativity opgericht om 'ondernemend Vlaanderen creatiever en creatief Vlaanderen ondernemend te maken'.