Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
placeholder
placeholder

© Vlaamse overheid 1-2

"Het project creëerde een verbondenheid die veilig was en waarbinnen de ambtenaren in staat waren tot echte persoonlijke verandering."

Metablik Vlaamse overheid

 

Opdracht

Wat betekent openheid op de werkvloer? Wat is daadkracht in de job? Vertrouwen, hoe geeft u dat vorm in het werk? En wat is wendbaarheid in de manier waarop de ambtenaar zijn rol vervult voor de klanten?
De Vlaamse overheid wil een organisatie zijn die gedreven is door vier waarden: vertrouwen, openheid, wendbaarheid en daadkracht om te anticiperen op de evoluties en behoeften in de samenleving.

 


© Vlaamse overheid

 

 

De impact van dit project speelt zich af op verschillende niveau’s

1. Het eindresultaat van het proces in de workshop werd gepresenteerd aan collega's:
  • Atelier waarden en beeld: een gezamenlijke beeldende creatie van de deelnemers
  • Atelier waarden en woord: iedere deelnemer maakte een persoonlijk verhaal vertrekkende vanuit de persoonlijke waardenbeleving en gelinkt aan het werk
  • Atelier waarden en beweging: een gezamenlijke choreografie
2. Impact op individueel en groepsniveau van de deelnemers:
  • De deelnemers hebben zich de 4 waarden eigen gemaakt vanuit de combinatie beleving, ratio en het fysieke. Holistische benadering! De 4 waarden werden tastbaarder en concreter ingevuld door iedere deelnemer.
  • De workshops waren inspirerend, energie gevend en motiverend.
  • De interactie tussen de deelnemers verlie in een sfeer van openheid en vertrouwen en zorg^de voor betrokkenheid en onderlinge verbondenheid met de collega-deelnemers.
  • Men heeft geleerd te durven/doen en af en toe de rationele denkprocessen los te laten (out-of-the-box denken). Men krijgt zo een ander, ruimer perspectief op de beleving van de waarden en andere zaken in de organisatie.
3. Overdraagbare tool naar de andere ambtenaren

Er werd een draaiboek gemaakt van de verschillende ateliers, telkens met duiding van de gebruikte methode en gedocumenteerd via video, foto’s en teksten van  de workshops. De bedoeling is om deze workshops overdraagbaar te maken naar de verschillende diensten bij de Vlaamse overheid.

4. Metablik naar de toekomst

De leiding binnen de Vlaamse overheid wil er werk van maken om de bekomen impact te intensifiëren en uit te breiden door o.a. de deelnemers als ambassadeurs te laten opereren naar hun collega's en tegelijk worden ook andere initiatieven genomen.
Een jaar na datum is er opnieuw opvolging van de genomen initiatieven.

Een student aan de Hogeschool Kunsten Utrecht maakte een scriptie over het proces en de impact van het project.

 

ambtenaren dansen in het atelier waarden en beweging Vlaamse overheidambtenaren dansen in atelier waarden in bewegingambtenaren dansen in het atelier waarden  in beweging van de Vlaamse overheid

© Vlaamse overheid

Wie en wat?

Drie kunstenaars, Els Opsomer, Koen Peeters en Sarah Bostoen, kregen als opdracht om bij de ambtenaren goesting te creëren om met de 4 nieuwe waarden actief aan de slag te gaan en er uiting aan te geven in de job van de ambtenaar.

Drie 'Ateliers van de waarden' werden opgestart en vertrokken telkens vanuit een andere kunstdiscipline, nl. dans, literatuur en beeldende kunst. Ze moesten bewust de beleving van de waarden stimuleren.

Atelier waarden en beeld: beeldend kunstenaar Els Opsomer
Atelier waarden en woord: schrijver Koen Peeters
Atelier waarden in beweging: choreografe/danser Sarah Bostoen

De kunstenaars gingen met een groep van 12 tot 15 ambtenaren in interactie rond de 4 waarden. Deze ateliers waren een deelproject van het globale project Waarden in Actie die een waardengedreven bedrijfscultuur in de praktijk wil concretiseren .

 

Arteconomy trad op als bemiddelaar tussen de kunstenaar en de overheid en als procescoach van het project.