Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
placeholder
placeholder

© Pieter  Michiels 1-2

"De Medici verbonden zich met kunstenaars en ontwikkelden mede hierdoor hun visie op de maatschappij, beroeps- en privéleven."

Pier Luigi Sacco Professor of Cultural Economics, IULM University, Milan

 

Wat?

Format waarin drie of vier kunstenaars en evenveel ondernemers elkaar ontmoeten gedurende vier namiddagen. Dit concept werd eerst uitgewerkt door MAD Emergent Art Center (Paul Desmedt, Rene Paré) in Nederland in het kader van een Creative Challenge Call Nederland.

De deelnemers uit de bedrijfswereld én de kunstensector worden gecoacht in het zoeken naar verbindingen van waaruit ze gemeenschappelijke projecten kunnen opzetten. Co-creatie ontstaat tussen twee of meer totaal verschillende disciplines met een gemeenschappelijke belangstelling voor éénzelfde onderwerp. Het brengt op 4 halve dagen concrete concepten en voorstellen tot uitwerking en brengt vernieuwende werkprocessen op gang.

Het is de bedoeling om de interactie tussen de deelnemers van de verschillende ateliers te stimuleren.

 

voorstelling van de studie over atelier 36 door Delphine Hestersvoorstelling van de studie over atelier 36 door Delphine Hestersvoorstelling van de studie over atelier 36 door Delphine Hesters

© KC Buda 1-2-3

ATELIER 36 (3X3) kunstenaars en ondernemers hebben samen 4 ontmoetingen. Hun gemeenschappelijke interesse is multimedia.

Atelier 36 leidde tot volgende samenwerkingen en concepten:

 1. UMO — Unidentified Moving
  Object: Kris Verdonck, kunstenaar en Dirk Ghekiere/dZine voeren samen materialenonderzoek uit voor het gebruik van hologrammen. Voor dZine is dit een commerciële opportuniteit, voor Kris een interessante piste voor een nieuw artistiek project.
 2. GPS — Great Parental Steering
  System: Eric Joris, kunstenaar en Hans Vermandere/Indie Group werken een computergame uit dat kinderen hun verveling tijdens lange autoritten kan doen vergeten. Indie Group ontdekt hier misschien een gat in de markt, voor de  kunstenaar zijn de verworven inzichten inspirerend voor zijn artistiek parcours.
 3. Het proces van de traagheid
  Kunstenaar Yves Coussement gaat bij Jo Versavel/Traficon een traject opzetten dat het personeel uitnodigt om één dag  om de twee weken tijdens hun werk enkel met creatieve ideeën bezig te zijn. Yves treedt op als katalysator om het  personeel tot die verhoogde creativiteit te brengen. 

Een samenwerkingsverband tussen Arteconomy en Kunstencentrum Buda met de steun van Domotic.Lounge/Elektromat, nu Sumi. Delphine Hesters (doctorandus in de sociologie K.U.Leuven) trad op als observator en rapporteur.

 

voorstelling door Yves Coussement op Atelier 64op bezoek in het atelier van Narcisse Tordoir tijdens Atelier 64werk van Kris Verdonck tijdens zijn voorstelling op atelier 64

© Yves Coussement © Pieter Michiels ©Kris Verdonck

ATELIER 64 (4X4) artdirectors en kunstenaars hebben samen 4 ontmoetingen. Hun gemeenschappelijke interesse zijn de interfaces binnen hun domein.

Atelier 64 leidde tot volgende samenwerkingen en concepten:

 1. Een videoproject voor dans
  Ugo Dehaes, kunstenaar en Lucas De Wilde/One Agency onderzochten de dunne lijn tussen leven en dood, en de  ondraaglijke lichtheid hiervan. Het werd een videoproject dat kan dienen tijdens dansvoorstellingen.
 2. Online expositietool
  Narcisse Tordoir, kunstenaar en Dirk Sabbe/Netlash ontwikkelden samen een online expositie-tool waar een kunstenaar zijn werk kan voorstellen.
 3. Multitouch    
  Rudi Bogaerts, kunstenaar en Bart Chanet/Dreams and Creations bedachten het Multitouch-project voor musea en andere cultuurgerichte organisaties. In een later stadium zullen meer commerciële toepassingen ontwikkeld worden.
 4. You Theater
  Timothy Segers, kunstenaar en Christel De Maeyer/plugMedia wilden met You Theater, een installatie in publieke omgevingen, mensen een stem geven en spontane performances en optredens stimuleren. De installatie stond als prototype bij Beaufort in het Nieuwpoort.theater.

Atelier 64 was een samenwerkingsverband tussen Arteconomy en plugMedia met als observator Innowiz, Technische Universiteit Howest Kortrijk.

 

Arteconomy zette de workshop inhoudelijk op, leidde en begeleidde beide ateliers.