Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
placeholder

© Pieter Michiels

Arteconomy vzw legde contacten tussen Siemens Automation & Drives en de Hogeschool voor Wetenschap en Kunst St Lucas Gent Departement Architectuur. Dit resulteerde in een samenwerkingsovereenkomst tussen beide partners.

 

Cocreatie:

Deze samenwerking kadert in de nieuwe ontwikkelingen binnen het architectuuronderwijs, meer bepaald in het Mastertraject eAD of explorative Architectural Design.
Het concept van een actie-reflectie-ruimte en de structuur van deze installatie zijn ontleend aan de denkwereld en het onderzoeksproject van Marc Godts. De samenwerking tussen de ontwerper, MMLAB en SIEMENS is een buitenkans om de inhoudelijke en technologische uitdagingen aan te gaan die het ontwikkelen van een prototype voor deze ruimte stelt. In dit traject worden de grenzen van architectuur onderzocht in relatie tot aanverwante innoverende technische ontwikkelingen. Concreet wordt met bevoorrechte partners uit de bedrijfswereld onderzocht wat de impact van integratie van nieuwe technologie in architectuurconcepten en -projecten kan betekenen.

Meerjarenprogramma

Met Siemens wordt een programma/traject over meerdere jaren uitgestippeld waarvan een Awaking campagne de introductie vormt.
Er wordt gestreefd naar een educatieve ondersteuning en opleiding van de studenten in de domeinen van infrastructuur en domotica waarbij automatisering en industriële automatisering doorslaggevend en grensverleggend zijn.
Een continue wisselwerking tussen onderzoekend ontwerpen en logistieke en theoretische ondersteuning kan leiden tot nieuwe hedendaagse visies op architectuur.
Andere partners in deze samenwerking zijn onder andere: Espeel  Constructies...