Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
placeholder
placeholder

© De Tijd

Er verschijnen geregeld persartikels in het kunstentijdschrift H ART over projecten en activiteiten van Arteconomy.

In 2008 publiceerde Arteconomy om de zes weken een trefwoord in het kunstenmagazine H ART. Telkens vroegen we aan een ondernemer, een kunstenaar of een organisatie om een trefwoord te bedenken dat aanzet tot reflectie over de relatie kunst en economie

 

politiek

politiek, omdat kunst en economie beiden impact kunnen en moeten hebben op de organisatie van de maatschappij, op de organisatie van de verbindingen die onze res publica vormen. Economie maakt daarbij relaties mogelijk door uitwisselbaarheid en de kunst staat extreem voor de ruimte van het specifieke, anders mogelijke, niet uitwisselbare, niet productiegerichte. 
Bart De Baere
directeur MuHka

 

[on]geduld

omdat het tergend is te zien hoe weinig ruimte creativiteit en verbeelding krijgen. Arteconomy heeft het geduld creativiteit in alle gebieden te waarderen en aan te wakkeren. Ze schept een platform waar ze elkaar kunnen en willen versterken. Door de gangbare uitwisseling [bv simpele sponsoring, evenementen] tussen deze actoren aan te kaarten en in vraag te stellen, heeft Arteconmy een ongeduldige dynamiek ontwikkeld waarmee het op alle gebieden pleit voor een inhoudelijke en fundamentele uitwisseling. Arteconomy is ervan overtuigd dat een kleine verandering een begin is maar tegelijkdertijd een schamelijke start. [her]begin.
Els Opsomer
kunstenaar


wanted!

Arteconomy wordt gezocht door mensen:
die ‘op zoek zijn naar' vernieuwing, geld, creativiteit, innovatie, maatschappelijk belang...
die willen ‘groeien in’ zichzelf, creativiteit, zakelijk inzicht, maatschappelijke betekenis, die vernieuwend willen zijn …
Beiden zijn aanwezig zowel in de kunst als in de economische wereld.
De verbinding tussen beiden geeft aan allebei en aan het geheel een andere en rijkere betekenis.
Julie Vandenbroucke
voorzitter Arteconomy


actie - reactie

Als een voorwerp een kracht op een ander voorwerp uitoefent, gaat deze kracht gepaard met een even grote, maar tegengestelde kracht. Dit wordt algemeen begrepen als de derde wet van Newton ofwel de wet actie = reactie.
Op het moment dat kunst de deur van een bedrijf intrapt en economie de kunst de spiegel van de realiteit voorhoudt, ontstaat er een wereld van nieuwe mogelijkheden. Arteconomy speelt een belangrijke pioniersrol in dit onderzoek. Wat kan er uit die twee werelden ontstaan en hoe zal dit raakvlak in de toekomst evolueren?
Kris Vleeschouwer
kunstenaar


doorbraak

Een doorbraak is een grote of belangrijke stap vooruit zetten.
Een doorbraak is een resultaat van de combinatie visie en uitvoering.
Een doorbraak is een enorme hefboom voor voldoening en succes en werkt stimulerend op de omgeving.
Arteconomy werkt inspirerend in het creëren van doorbraken, al moet je deze soms forceren.
Maar 'doorbreken' geeft in ieder geval het gevoel van vooruit te gaan.
Manu Tuytens
ceo Concordia Textiles

 

eindresultaat

Tijdens een korte observatie in een eerste bezoek aan VDS Weaving, merkten we dat de arbeiders van het bedrijf werken aan een product waarvan zij zelf nooit het eindresultaat zien. Als kunstenaars werken wij dagelijks aan een proces naar een eindresultaat toe. Het overschouwen van een eigen creatie, een arbeid waarin energie, tijd, bloed, zweet en tranen zijn gegaan, geeft volgens ons een voldoening die menselijk en nodig is om het bestaan zin te geven. Vanuit die gedachte willen we te werk gaan.
Sarah&Charles
kunstenaars


vooroordeel

De kunst- en ondernemingswereld flirten graag met mekaar maar vertrekken vanuit het vooroordeel dat ze twee onderscheiden werelden uitmaken. Elkeen vindt de zijne mogelijks ‘beter’ dan de andere en toch hunkeren en lonken ze naar elkaar. Arteconomy rekent af met deze clichématige a-priori’s. De activiteiten van Arteconomy baden in een sfeer van onbevangen onderzoek en zelfkritiek, waar één wereld met twee aspecten zichzelf herontdekt, een verrijkende symbiose.
Jan Leysen
advocaat Puuradvocatuur