Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
placeholder
placeholder

 

Het transnationale project “Sundry Seeds – Creating great good places in EU towns” zet in op het versterken van vrouwen en migranten, in het bijzonder jongeren en vluchtelingen, bij hun zoektocht naar werk in een stedelijke context binnen de Europese samenleving (dit kan zowel als tewerkgestelde als als ondernemer zijn) en dit in de toeristische sector in zijn brede betekenis.

 

Het doel van dit project is om, samen met de transnationale en lokale partners, een ‘Sundry Seeds’ community-oriented business model te ontwikkelen, om concrete implementatie opportuniteiten te definieren en te identificeren en om deze te testen in een piloot situatie.  Daarnaast zal op lokaal vlak ondersteuning geboden worden rond ondernemerschap en tewerkstelling aan starters binnen de Sundry Seed gemeenschap, maar ook acties ondernomen om zaadjes tot wederzijds begrip te planten tussen de verschillende bevolkingsgroepen om zo inclusie en (h)erkenning te faciliteren tussen de doelgroepen en de plaatselijke gemeenschap.


Het huidige ‘Sundry Seeds’ model is gebaseerd op 3 sporen:

  1. Ontwikkeling van een ‘Orienterend Lerend Netwerk’ (OLN) op transnationaal zowel als op lokaal niveau (conceptueel, educatieve waarde).
  2. Realisatie van een ‘Social Innovation Tonic’ (SIT) (socio-culturele waarde).
  3. Ontwikkeling van een ‘Sundry Seed’, een fantastische goede plek (great good place) die bestaat uit ondernemingen met maatschappelijke impact.

Hierbij worden drie basisprincipes gehanteerd die cruciaal zijn om een succesvolle Sundry Seeds omgeving te creëren, en het ook toelaten om maatschappelijke uitdagingen vanuit een holistisch perspectief te bekijken eerder dan gefragmenteerd. Deze drie principes zijn:

  1. Betrokkenheid van lokale spelers naast de doelgroepen. 
  2. Een duidelijke focus naar ondernemerschap als hefboom naar eigen keuzes maken en richting geven aan zijn/haar leven. 
  3. Ondersteuning van de oprichting van MSMEs en de bijhorende levensvatbare business modellen.

Partners:

Belgische: JOKER - SON - VIAVIATOURISMACADEMY - VDAB - VISIGENT - ARTECONOMY

Europese: VIVA PAULTALIA Association, Kyustendil, Bulgaria VSI "Geros valios istaiga Lithuania Vilnius"  -  die BERATER, Vienna, Austria