Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
placeholder
placeholder

 

Het transnationale project “Sundry Seeds – Creating great good places in EU towns” zet in op het versterken van vrouwen, jongeren, migranten en vluchtelingen, bij hun zoektocht naar werk in een stedelijke context binnen de Europese samenleving (dit kan zowel als tewerkgestelde als als ondernemer zijn) en dit in de toeristische sector in zijn brede betekenis.

Het doel van dit project is om, samen met de transnationale en lokale partners, een ‘Sundry Seeds’ community-oriented business model te ontwikkelen, om concrete implementatie opportuniteiten te definieren en te identificeren en om deze te testen in een piloot situatie.  Daarnaast zal op lokaal vlak ondersteuning geboden worden rond ondernemerschap en tewerkstelling aan starters binnen de Sundry Seeds gemeenschap, maar zullen ook acties ondernomen worden om zaadjes tot wederzijds begrip te planten tussen de verschillende bevolkingsgroepen om zo inclusie en (h)erkenning te faciliteren tussen de doelgroepen en de plaatselijke gemeenschap.

 

Sofia Bulgarije 16-19 september 2019

Bezoek aan sociale ondernemingen in Sofia -Bulgarije: Zero Waste - restaurant, Stanimira - chocolade producent, Sinergia - blinden leiden de bezoeker rond in Sofia.

 

Kick off meeting & Studie bezoek in Sofia, Bulgarije in het kader van het project "Co-netwerk van sociale ondernemingen (CONSE)".

Het project "Co-netwerk van sociale ondernemingen (CONSE)" heeft tot doel oplossingen te vinden voor problemen van sociale ondernemingen in Bulgarije en in de EU.

Sociale innovaties in 2 Bulgaarse sociale ondernemingen zullen de basis vormen voor de toekomst en verspreid en overgedragen worden als model in andere sociale Bulgaarse ondernemingen.
Ter bevordering van het sociaal ondernemerschap en om de productie en distributie van de goederen en diensten van deze ondernemingen te vergemakkelijken zal een eenvormig platform worden gecreëerd in samenwerking met Joker NV, België.

 

Sundry Seeds meeting met de transnationale partners van 20- 23 maart 2019 te Brussel – Leuven - Mechelen.

Bezoek aan de sociale werkplaats Kringloopwinkel Leuven.

 

De groep kwam tot consensus ivm:

  • het definiëren van de beleidslijnen op het transnationaal niveau.
  • de 4 gemeenschappelijke waarden als openheid, gelijkwaardigheid, verbinding en innovatie zijn de basis waarop het project verder gebouwd wordt.
  • het initiëren van verschillende lokale ‘Great Good Places in EU Towns’ in Bulgarije, in Vlaanderen, in Lithouwen staan op het getouw.

In het Belgische team wordt kunst en cultuur gezien als partner om het economische, sociale en educatieve hybride netwerk van Sundry Seeds te versterken, om samen ‘ Great Good Places in EU Towns’  te creëren. Deze laatsten worden bruisende ontmoetingsplekken van en voor vrouwen, jongeren, migranten en nieuwkomers die willen ondernemen, creatief zijn en innoveren vertrekkende vanuit de toeristische sector.

De kunstenaar wordt betrokken op de twee niveaus in Sundry Seeds nl het transnationale en het lokale niveau en dit zowel op beleids- als implementatievlak. Dit betekent dat de kunstenaar samen met de economische, educatieve en andere partners het community -oriented businessmodel mede helpt ontwikkelen naast enkele concrete invullingen ervan.

 

Bezoek aan sociale werkplaatsen o.a. Hal 5 Leuven, Spit&Velo

 

Het huidige ‘Sundry Seeds’ model is gebaseerd op 3 sporen:

  1. Ontwikkeling van een ‘Orienterend Lerend Netwerk’ (OLN) op transnationaal zowel als op lokaal niveau (conceptueel, educatieve waarde).
  2. Realisatie van een ‘Social Innovation Tonic’ (SIT) (socio-culturele waarde).
  3. Ontwikkeling van een ‘Sundry Seed’, een fantastische goede plek (great good place) die bestaat uit ondernemingen met maatschappelijke impact.

Hierbij worden drie basisprincipes gehanteerd die cruciaal zijn om een succesvolle Sundry Seeds omgeving te creëren, en het ook toelaten om maatschappelijke uitdagingen vanuit een holistisch perspectief te bekijken eerder dan gefragmenteerd. Deze drie principes zijn:

  1. Betrokkenheid van lokale spelers naast de doelgroepen. 
  2. Een duidelijke focus naar ondernemerschap als hefboom naar eigen keuzes maken en richting geven aan zijn/haar leven. 
  3. Ondersteuning van de oprichting van MSMEs en de bijhorende levensvatbare business modellen.

Partners:

Belgische: JOKER - SON - VIAVIATOURISMACADEMY - VDAB - VISIGENT - ARTECONOMY

Europese: VIVA PAULTALIA Association, Kyustendil, Bulgaria VSI "Geros valios istaiga Lithuania Vilnius"  -  die BERATER, Vienna, Austria