top of page

Vrijwaring

Afbeeldingen die op deze website worden gebruikt, zijn afkomstig van de organisaties en mensen met wie Arteconomy heeft samengewerkt. Arteconomy onderschrijft de Creative Fair Play-code.

Als u vindt dat wij uw intellectuele eigendom onrechtmatig gebruiken, laat het ons weten en wij zorgen dat die inhoud wordt verwijderd of dat we tot een passende regeling komen.


Alle gegevens die we mogelijk van u verzamelen, worden alleen gebruikt voor het directe doel van onze onderlinge samenwerking of verkenning. We verstrekken uw gegevens niet aan derden zonder uw voorafgaande toestemming, en we gebruiken uw gegevens ook niet voor andere doeleinden dan om contact te houden over de onderwerpen of projecten waarvoor u contact met ons heeft opgenomen.

Arteconomy opereert als een officieel merk onder de juridische entiteit van
Luscinus gcv (BE0658927136)

bottom of page